Spirit 4 Kids

activiteiten voor kinderen!!

spirit

Spirit4Kids

Opvang, pedagogische begeleiding en ondersteuning voor kinderen en opvoeders die dit extra nodig hebben. Organisatie van logeeropvang en vakantieweken.

 

Bonte avond

Bonte avond


Quote

'De opvoeding van kinderen is een continue proces in de dagelijkse omgang met het kind. Een spelletje doen, samen eten en drinken, buiten spelen, omgaan met dieren, in al deze activiteiten zitten opvoedkundige elementen. '

 

 

logo Spirit4kids

 

 

Welkom bij Spirit4Kids

 

Spirit 4 Kids is een kleine, landelijk werkende organisatie voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar die opvang en begeleiding nodig hebben. Spirit is gespecialiseerd in het werken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals AD(H)D, Autistische Spectrum Stoornis of een lichte verstandelijke beperking. Maar ook kinderen die niet onder deze definitie vallen kunnen bij Spirit terecht.

Wij zien de opvoeding van kinderen als een continue proces in de gewone omgang met het kind. Een spelletje doen, samen eten en drinken, buiten spelen, omgaan met dieren, in al deze activiteiten zitten opvoedkundige elementen. Door bij deze activiteiten aanwezig te zijn, te initiëren, observeren en waar nodig te sturen dragen de begeleiders bij aan de ontwikkeling van de kinderen.  Daarnaast is ook de omgang met elkaar zeer belangrijk voor hun ontwikkeling. Wij besteden dan ook veel aandacht aan het bevorderen van activiteiten waarbij de kinderen samen moeten spelen, werken en overleggen. 

De begeleiding die Spirit 4 Kids aanbiedt kan zijn in de vorm van (ambulante) dagopvang, logeerweekends en logeervakanties. 

Follow Spirit4Kids on Twitter